Våra grupper

Ridskoleverksamheten är uppdelad i grupper utifrån kun­skaps­nivå. Grupperna består av max fem elever.

Första steget är knatte som är en led­grupp för de yngsta.
Nästa steg är grön grupp, vi har sedan en blå och röd efter­hand som man lär sig mer.

Idén med den röda gruppen är att eleverna i denna själv­ständigt ska kunna rida sin ponny i alla gång­arter, hoppa och arbeta med hästens form.

Efter att eleven har ridit i vår röda grupp och lärt sig massor, ser vi gärna att eleven går in i vårt hyr­ponny-upplägg som du kan läsa mer om på sidan Hyrponny. Detta är ett bra steg mellan rid­skola och att ha egen ponny.

Vill man istället ut­vecklas med en egen ponny, är vi glada om vi kan hjälpa till att hitta rätt ponny till ryttaren.