Boxplatser

Vi har viss tillgång till box­platser med möjlig­het till mindre hage. Detta främst under kortare perioder, ex­empel­vis om du har din häst på träning hos oss. Se även Pensionat.

Det finns också tillgång till box och grus-/gräs­hage om din lösdrifts­häst skulle bli sjuk.