Om Ponnyfokus

Ponnyfokus startades av Caroline Stenlund 2013 och har utvecklats genom åren. Verksamheten drivs främst av henne, men Team Ponnyfokus består också av några fler, som tillsammans med henne arbetar på gården.

Adress:
Tjuvkil 660
442 75 Lycke
 
Mail:
carro@ponnyfokus.se
 
Telefon:
0739-06 65 95

Carro (Caroline)

Carro, som ridit sedan barns­ben, har alltid haft ett gediget häst­intresse. Sedan yngre ton­åren har hon ägnat absolut mest tid åt häst­arna. På gymnasiet gick hon natur­bruk och arbetade efter det under en period på ett för­säljnings­stall i Skåne.

Carro är utbildad rid­instruktör och har haft elever sedan hon var i tonåren. Sedan rid­instruktörs­­utbildningen på BYS i Skara 2012 har hon utvecklat verk­samheten. I början låg fokus mest på in­ridning och vidare­utbildning av ponnyer och hästar samt privat­lektioner.

Numera är ridskolan verk­samhetens huvud­fokus för­utom att Carro har huvud­ansvar över driften på gården samt in­ackorderingarna.

Carro fortsätter ta emot hästar för ut­bildning samt har privat­lektioner även idag.

Alexandra

Alexandra är Carros lillasyster och ägnar mycket tid åt verk­samheten. Som yngre tävlade hon ponny upp till LA-nivå men rider numera främst på hemmaplan.

Hennes huvudansvar är att underhålla och vidare­utbilda ridskole­ponnyerna, främst genom töm­körning men också en del ridning. Hon är också Carros vikarie och har rid­lektioner vid behov samt arbetar i driften..

Tobbe (Torbjörn)

Tobbe är Carros sambo och har huvud­ansvar över mycket av det praktiska på gården. Förutom att planera och bedriva verk­samheten till­sammans med Carro arbetar Tobbe i driften. Han har inget eget häst­intresse från start, men är numera en van gårds­kille som ser till att saker blir gjorda på och kring gården.

Lova

Lova är Tobbe och Carros dotter och har ridit så länge hon kunnat gå. Lova har en egen B-ponny som hon tävlar och rider ridskoleponnyerna så mycket hon får och kan. Hon hjälper också till med ridskoleeleverna och på gården med allt möjligt.

Tona och Emily

Tona och Emily hjälper till att rida ponnyerna och i driften ibland. Skolan tar mycket tid, men de är en viktig del av teamet.

Emily har tävlat i hoppning på ponny upp till LA-nivå och ska nu gå över till stor häst. Emily är nog­grann och gör allt möjligt på gården.

Även Tona är främst hopp­ryttare men har också ridit gym­khana. Hon är orädd och hjälper till att rida vinter­pigga ponnyer och tar med sig ridskole­ponnyerna ut på tävlings­banan.