Lösdrift

På anläggningen har vi två lös­drifter, en för ston och en för valacker. Vi mockar de grusade ytorna varje dag och håller ett öga på hur häst­arna mår. Hästarna har till­gång till en vall, fri till­gång på grov­foder och en stor, halmad ligg­hall att vila i. Det finns sadel­kammare och ett flertal platser för att göra iordning och sköta häst­arna samt tillgång till spol­platta. Ridhuset har väggar av vind­väv i plåt för en luftig känsla samt har en mindre läktare.

I flockarna går både äldre och yngre hästar och ponnyer. Ytorna är väl till­tagna och häst­arna kan välja själva om de vill umgås med sina floc­kmedlemmar eller vara för sig själva en stund.