Vår ridskolefilosofi

Vår filosofi bygger på att skapa en trygg miljö där eleverna blir själv­ständiga, ansvars­tagande häst­människor och där hästarnas väl­mående alltid är i fokus. Hästarna bor på lös­drift där de går ute dygnet runt och själva väljer om de vill vara inom­hus eller utom­hus. Vi tror på ett naturligt häst­liv där hästarna får gå i flock och har fri till­gång till grov­foder, ligg­hall och öppna ytor.

Eleverna får lära sig både ridning och häst­hantering i mindre grupper till­sammans med trygga ponnyer och hästar. Vi vill att eleverna ska kunna rida sin ponny själv­ständigt och lära sig om livet med och om­kring hästarna. Rid­ningen sker både inne i rid­hus och utom­hus. Våra ryttare får testa på rid­ningens olika discipliner och moment.

På ridskolan hjälps vi åt och de som ridit lite längre är med och stöttar de yngre. Det är viktigt för oss att alla ska känna att de kan fråga om saker men fram­för­allt få möj­lig­het att prova själva. Här ska alla kunna känna sig välkomna!